Vším, co děláme, posouváme svět k lepším zítřkům.

Třídící lžíce

Nebo Prosévací či katrovací lžíce

Přídavná zařízení k bagru nebo jinému druhu nosiče. Určené pro separaci zeminy, kamení, odpadu ze stavby nebo štěpky. 

Třídění materiálů zajišťuje otáčející se koš poháněný hydromotorem. Použitím různých košů je možné recyklovat odlišné materiály, získat různé frakce i garantovat vyráběnou frakci.  

Nasazení stroje sníží náklady na přepravu díky recyklaci zpracovávaného materiálu a čas realizace zakázky. Využití najde například selekci odpadních a demoličních materiálů, čištění vodních toků, rekultivaci kamenitých půd, třídění dřevní štěpky, v zemědělství, realizaci kanalizace a podobně. 

Řešení dokážeme uzpůsobit potřebám většiny zákazníků, protože stroje vyvíjíme a vyrábíme.

 

Mohlo by Vás dále zajímat